Tin tức sự kiện

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ XI

Ngày 07/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XI của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sáng ngày 13/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm, Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử)

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hà Nội

Sáng ngày 10/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Nhà trường.  

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hà Nội

Sáng ngày 06/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin, Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Nhật và Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc) tại Trường Đại học Hà Nội theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Kiểm định tài chính (Finance Accreditation Agency – FAA), Malaysia

Ngày 27/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã có buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Kiểm định tài chính của Malaysia (Finance Accreditation Agency – FAA) để trao đổi các nội dung về hoạt động kiểm định chất lượng trong giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ngày 17/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Nhà trường.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 12/8/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Phan Thiết

Sáng ngày 28/7/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Phan Thiết tổ chức Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Phan Thiết theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ban hành theo

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng Trường Đại học Phan Thiết

 Sáng ngày 23/7/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Phan Thiết tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Phan Thiết

Mạng lưới Đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN) đào tạo tập huấn cho các Điều phối viên đánh giá, Đánh giá viên trong khuôn khổ Hội nghị Tăng cường năng lực đánh giá của các cơ quan đảm bảo chất lượng bên ngoài của ASEAN

Trong thời gian từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2019, Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tham dự Hội

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện