Bồi dưỡng năng lực kiểm định viên

Ngoài đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội còn tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm định viên, đánh giá viên để thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Đánh giá chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ,…).

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tập huấn, seminar chia sẻ kinh nghiệm đánh giá, kiểm định chất lượng theo các chuẩn của ASEAN và quốc tế như: AUN-QA, ASIIN, ...

 


Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn