Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
Theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 40 (Đợt 1 năm 2023) do Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tổ chức, ngày 08/4/2023, các học viên đã tham dự buổi học đầu tiên theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom meeting và hệ thống LMS (Learning Management System).
 
Với nội dung Học phần I “Tổng quan về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục”, các học viên được tiếp cận hệ thống các vấn đề về cơ sở lý luận về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, các mô hình, chính sách, quy định, hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và trên thế giới cũng như kinh nghiệm xây dựng, phát triển, đánh giá, cải tiến chất lượng…
 
Đây là Khóa học đầu tiên Trung tâm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên thực hiện theo quy định mới ban hành tại Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Một số hình ảnh khóa học:

 
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn