Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 43 (Đợt 1 năm 2024)

Theo Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm khóa 43 do Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tổ chức, hôm nay, ngày 01/3/2024, các học viên đã tham dự buổi học đầu tiên theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting và hệ thống LMS (Learning Management System).

Với nội dung Học phần I - Tổng quan về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, các học viên được tiếp cận hệ thống các vấn đề về cơ sở lý luận về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, các mô hình bảo đảm chất lượng giáo dục, chính sách, quy định, hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và trên thế giới cũng như kinh nghiệm xây dựng, phát triển hệ thống, đánh giá, cải tiến chất lượng…

Đây là Khóa bồi dưỡng đầu tiên trong năm 2024 được Trung tâm tổ chức theo chương trình được xây dựng và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Học viên tham gia khóa bồi dưỡng là lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên từ các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.
 

Một số hình ảnh của ngày học đầu tiên:

TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN phát biểu
TS. Trần Hữu Lượng, Trưởng Phòng Hợp tác – Phát triển, Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN
giới thiệu chương trình bồi dưỡng, phổ biên các yêu cầu cụ thể của khóa bổi dưỡng
 
 
 
Học viên thảo luận các nội dung của của Học phần I dưới sự hướng dẫn của giảng viên
 
Các học viên tham gia học online qua Zoom
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn