Cập nhật danh sách 564 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (cập nhật đến 31/5/2016)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo

Danh sách 564 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Danh sách cập nhật đến ngày 31/5/2016)

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn