KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
07/3/2025 

SL

TT

Tên chương trình đào tạo

Trình độ

Loại hình

Kết quả đánh giá chất lượng

Giấy chứng nhận

Thời hạn nộp BC giữa kỳ

Tình trạng nộp BC giữa kỳ

Thời hạn hết hạn GCN KDCLGD

 

 

Năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Khai thác vận tải

ĐH

CQ

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2019

Đã nộp

23/3/2022

2

2

Kinh tế vận tải

ĐH

CQ

10/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2019

Đã nộp

23/3/2022

3

3

Kinh tế xây dựng

ĐH

CQ

11/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2019

Đã nộp

23/3/2022

4

4

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

ĐH

CQ

12/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2019

Đã nộp

23/3/2022

5

5

Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông)

ĐH

CQ

13/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2019

Đã nộp

23/3/2022

 

 

Năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Giáo dục tiểu học

ĐH

CQ

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

04/10/2021

Đã nộp

04/4/2024

7

2

Sư phạm Hóa học

ĐH

CLC

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

04/10/2021

Đã nộp

04/4/2024

II

 Trường Đại học Vinh

 

 

 

 

 

 

 

8

1

Ngôn ngữ Anh

ĐH

CQ

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

04/10/2021

Đã nộp

04/4/2024

9

2

Quản trị Kinh doanh

ĐH

CQ

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

04/10/2021

Đã nộp

04/4/2024

10

3

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

ĐH

CQ

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

04/10/2021

Đã nộp

04/4/2024

 

III

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

 

 

 

 

 

11

1

Điều dưỡng

ĐH

CQ

07/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

12

2

Y tế công cộng

ĐH

CQ

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

13

3

Dược học

ĐH

CQ

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

 

IV

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

 

 

 

 

14

1

Sư phạm Ngữ văn

ĐH

CQ

10/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

15

2

Sư phạm lịch sử

ĐH

CQ

11/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

16

3

Giáo dục mầm non

ĐH

CQ

12/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024 

17

4

Sư phạm Toán học

ĐH

CQ

13/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024

18

5

Sư phạm Vật lý

ĐH

CQ

14/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024 

19

6

Sư phạm Hóa học

ĐH

CQ

15/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024 

20

7

Sư phạm Sinh học

ĐH

CQ

16/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024

 

V

Trường Đại học Đồng Tháp

 

 

 

 

 

21

1

Sư phạm Hóa học

ĐH

CQ

17/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

  Đã nộp

14/10/2024 

22

2

Giáo dục tiểu học

ĐH

CQ

18/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

  Đã nộp

14/10/2024

23

3

Sư phạm Toán học

ĐH

CQ

19/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

  Đã nộp

14/10/2024 

 

VI

Trường Đại học Thủy lợi

 

 

 

 

 

24

1

Kế toán

ĐH

CQ

20/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

25

2

Quản lý xây dựng

ĐH

CQ

21/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

26

3

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

ĐH

CQ

22/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

 

VII

Trường Đại học Hồng Đức

 

 

 

 

 

27

1

Sư phạm Tiếng Anh

ĐH

CQ

23/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024 

28

2

Giáo dục tiểu học

ĐH

CQ

24/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 Đã nộp

14/10/2024 

 

VIII

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

 

 

 

 

29

1

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

ĐH

CQ

25/NQ-HĐKĐC

Xem tại đây

14/4/2022

 

14/10/2024

30

2

Kỹ thuật Địa chất

ĐH

CQ

26/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 

14/10/2024 

31

3

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

27/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 

14/10/2024

32

4

Kế toán

ĐH

CQ

28/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/4/2022

 

14/10/2024

 

IX

Trường Đại học Nam Cần Thơ

 

 

 

 

 

33

1

Dược học

ĐH

CQ

29/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024

34

2

Luật Kinh tế

ĐH

CQ

30/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024

35

3

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

31/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024

36

4

Kỹ thuật xây dựng

ĐH

CQ

32/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

12/4/2022

 Đã nộp

12/10/2024 

 

 

Năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Đại học Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

37

1

Ngôn ngữ Nhật

ĐH

CQ

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

Đã nộp 

23/3/2025 

38

2

Ngôn ngữ Trung Quốc

ĐH

CQ

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 Đã nộp

23/3/2025 

39

3

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

Đã nộp 

23/3/2025 

 

II

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

 

 

 

 

 

40

1

Công nghệ thực phẩm

ĐH

CQ

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

 Đã nộp

23/3/2025 

41

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

ĐH

CQ

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

 Đã nộp

23/3/2025 

 

III

Trường Đại học Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

42

1

Sư phạm Ngữ văn

ĐH

CQ

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2022

 Đã nộp

30/3/2025 

43

2

Sư phạm Lịch sử

ĐH

CQ

07/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2022

Đã nộp 

30/3/2025 

44

3

Giáo dục tiểu học

ĐH

CQ

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2022

Đã nộp 

30/3/2025 

45

4

Giáo dục mầm non

ĐH

CQ

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2022

Đã nộp 

30/3/2025 

 

IV

Trường Đại học Lâm nghiệp

 

 

 

 

 

46

1

Quản lý đất đai

ĐH

CQ

10/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

 Đã nộp

25/3/2025 

47

2

Quản lý tài nguyên rừng

ĐH

CQ

11/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

 Đã nộp

25/3/2025 

48

3

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

12/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

 Đã nộp

25/3/2025 

 

V

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

 

 

 

 

49

1

Quản lý đất đai

ĐH

CQ

13/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

50

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

ĐH

CQ

14/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

51

3

Kế toán

ĐH

CQ

15/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

Đã nộp 

27/3/2025

 

VI

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

 

 

 

 

52

1

Sư phạm Ngữ văn

ĐH

CQ

16/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

01/10/2022

 Đã nộp

01/4/2025

53

2

Sư phạm Hóa học

ĐH

CQ

17/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

01/10/2022

 Đã nộp

01/4/2025

54

3

Sư phạm Địa lý

ĐH

CQ

18/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

01/10/2022

 Đã nộp

01/4/2025

 

VII

Trường Đại học Tây Đô

 

 

 

 

 

 

 

55

1

Dược học

ĐH

CQ

19/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 Đã nộp

25/3/2025

56

2

Tài chính-Ngân hàng

ĐH

CQ

20/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 Đã nộp

25/3/2025

57

3

Kế toán

ĐH

CQ

21/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 Đã nộp

25/3/2025

58

4

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

22/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

Đã nộp 

25/3/2025

 

VIII

Trường Đại học Thủy Lợi

 

 

 

 

 

59

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

ĐH

CQ

23/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 

25/3/2025

60

2

Kỹ thuật xây dựng

ĐH

CQ

24/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 

25/3/2025

61

3

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

25/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 

25/3/2025

62

4

Kinh tế

ĐH

CQ

26/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

23/9/2022

 

25/3/2025

 

IX

Trường Đại học Hùng Vương

 

 

 

 

 

63

1

Kế toán

ĐH

CQ

27/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

64

2

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

28/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

65

3

Giáo dục tiểu học

ĐH

CQ

29/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

 

X

Trường Đại học Ngoại thương

 

 

 

 

 

66

1

Kinh doanh quốc tế (Kinh doanh quốc tế)

ĐH

CQ

30/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

Đã nộp 

27/3/2025

67

2

Tài chính – Ngân hàng (Phân tích và Đầu tư tài chính)

ĐH

CQ

31/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

68

3

Kinh tế quốc tế (Kinh tế và Phát triển quốc tế)

ĐH

CQ

32/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

 Đã nộp

27/3/2025

69

4

Luật (Luật thương mại quốc tế)

ĐH

CQ

33/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

27/9/2022

Đã nộp 

27/3/2025

 

XI

Trường Đại học Thương mại

 

 

 

 

 

70

1

Marketing

ĐH

CQ

34/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

Đã nộp 

25/3/2025 

71

2

Kế toán

ĐH

CQ

35/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

Đã nộp 

25/3/2025 

72

3

Kế toán

ĐH

CLC

36/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

Đã nộp 

25/3/2025 

73

4

Tài chính – Ngân hàng

ĐH

CQ

37/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

Đã nộp 

25/3/2025 

74

5

Tài chính – Ngân hàng

ĐH

CLC

38/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/9/2022

Đã nộp

25/3/2025 

 

XII

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

 

 

 

 

 

75

1

Quản lý công

ThS

CQ

44/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

17/02/2023

 Đã nộp

17/8/2025

 

 

Năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

 

 

 

 

76

1

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

ĐH

CQ

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

77

2

Quản lý tài nguyên và môi trường

ĐH

CQ

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

78

3

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

ĐH

CQ

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

 

II

Trường Đại học Tây Đô

 

 

 

 

 

79

1

Quản trị kinh doanh

ThS

CQ

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

80

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐH

CQ

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

81

3

Luật kinh tế

ĐH

CQ

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

82

4

Ngôn ngữ Anh

ĐH

CQ

07/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

05/10/2023 

 

05/4/2026 

 

III

Trường Đại học Hồng Đức

 

 

 

 

 

83

1

Sư phạm Toán

ĐH

CQ

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

13/3/2024

 

13/9/2026 

84

2

Sư phạm Ngữ văn

ĐH

CQ

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

13/3/2024

 

13/9/2026 

85

3

Sư phạm Lịch sử

ĐH

CQ

10/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

13/3/2024

 

13/9/2026 

86

4

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

11/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

13/3/2024

 

13/9/2026 

 

IV

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 

 

 

 

 

87

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

ĐH

CQ

12/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

08/3/2024

 

08/9/2026 

88

2

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

ĐH

CQ

13/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

08/3/2024

 

08/9/2026 

89

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

ĐH

CQ

14/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

08/3/2024

 

08/9/2026 

90

4

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

15/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

08/3/2024

 

08/9/2026 

 

V

Trường Đại học Ngoại thương

 

 

 

 

 

91

1

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)

ĐH

CQ

16/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/3/2024

 

14/9/2026 

92

2

Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp thương mại)

ĐH

CQ

17/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/3/2024

 

14/9/2026 

93

3

Ngôn ngữ Nhật (Tiếng Nhật thương mại)

ĐH

CQ

18/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/3/2024

 

14/9/2026 

94

4

Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung thương mại)

ĐH

CQ

19/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

14/3/2024

 

14/9/2026 

 

VI

Trường Đại học Thủy lợi

 

 

 

 

 

95

1

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

20/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

09/3/2024 

 

09/9/2026 

96

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

ĐH

CQ

21/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

09/3/2024 

 

09/9/2026 

97

3

Kỹ thuật môi trường

ĐH

CQ

22/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

09/3/2024 

 

09/9/2026 

98

4

Kỹ thuật tài nguyên nước

ĐH

CQ

23/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

09/3/2024 

 

09/9/2026 

99

5

Kỹ thuật cơ khí

ĐH

CQ

24/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

09/3/2024 

 

09/9/2026 

 

VII

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 

 

 

 

100

1

Sư phạm Sinh học

ĐH

CQ

25/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

101

2

Sư phạm Tin học

ĐH

CQ

26/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

102

3

Sư phạm Tiếng Anh

ĐH

CQ

27/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

103

4

Giáo dục Mầm non

ĐH

CQ

28/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

104

5

Giáo dục Đặc biệt

ĐH

CQ

29/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

105

6

Công tác xã hội

ĐH

CQ

30/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

 

VIII

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

 

 

 

 

106

1

Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

31/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

107

2

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

32/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

108

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên ngành Điện tự động công nghiệp

ĐH

CQ

33/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

109

4

Kỹ thuật môi trường, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

ĐH

CQ

34/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

10/3/2024

 

10/9/2026

 

 

 Năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Trường Đại học Mở Hà Nội

 

 

 

 

 

110

1

Công nghệ sinh học

ĐH

CQ

01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

111

2

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

02/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 112

3

Luật kinh tế

ĐH

CQ

03/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 

II

Trường Đại học Hùng Vương

 

 

 

 

 

 113

1

Quản lý kinh tế

ThS

CQ

04/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 114

2

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐH

CQ

05/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 115

3

Giáo dục mầm non

ĐH

CQ

06/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 116

4

Thú y

ĐH

CQ

07/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 

III

Trường Đại học Hồng Đức

 

 

 

 

 

 117

1

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

08/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 118

2

Kế toán

ĐH

CQ

09/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 119

3

Luật

ĐH

CQ

10/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 120

4

Sư phạm Địa lý

ĐH

CQ

11/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

IV

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

 

 

 

 

 121

1

Giáo dục mầm non

ĐH

CQ

12/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 122

2

Sư phạm Toán học

ĐH

CQ

13/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 123

3

Sư phạm Ngữ văn

ĐH

CQ

14/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 124

4

Sư phạm Tiếng Anh

ĐH

CQ

15/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 

V

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

 

 

 

 

 125

1

Lưu trữ học

ĐH

CQ

16/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

29/9/2024

 

 29/3/2027

 126

2

Quản lý văn hóa

ĐH

CQ

17/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

29/9/2024

 

 29/3/2027

 127

3

Quản lý nhà nước

ĐH

CQ

18/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

29/9/2024

 

 29/3/2027

 

VI

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

 

 

 

 

 128

1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

ĐH

CQ

19/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 129

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

ĐH

CQ

20/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 130

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

ĐH

CQ

21/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 131

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

ĐH

CQ

22/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

VII

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 

 

 

 

 

 132

1

Giáo dục Mầm non

CQ

23/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 

VIII

Trường Đại học Thương mại

 

 

 

 

 

 133

1

Hệ thống thông tin quản lý

ĐH

CQ

24/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 134

2

Kinh tế

ĐH

CQ

25/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 135

3

Luật kinh tế

ĐH

CQ

26/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 136

4

Quản trị nhân lực

ĐH

CQ

27/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 137

5

Thương mại điện tử

ĐH

CQ

28/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

IX

Trường Đại học Nam Cần Thơ

 

 

 

 

 

 138

1

Công nghệ kỹ thuật ô tô

ĐH

CQ

29/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 139

2

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

30/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 140

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐH

CQ

31/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 141

4

Quản trị kinh doanh

ThS

CQ

32/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

26/9/2024

 

 26/3/2027

 

X

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

 

 

 

 

 

 142

1

Khoa học cây trồng

ĐH

CQ

33/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 143

2

Nuôi trồng thủy sản

ĐH

CQ

34/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 144

3

Quản lý đất đai

ĐH

CQ

35/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 145

4

Thú y

ĐH

CQ

36/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 146

5

Công nghệ thực phẩm

ĐH

CQ

37/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 147

6

Phát triển nông thôn

ĐH

CQ

38/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XI

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

 

 

 

 

 148

1

Thủy văn học

ĐH

CQ

42/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 149

2

Công nghệ thông tin

ĐH

CQ

43/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 150

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐH

CQ

44/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XII

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

 

 

 

 

 151

1

Giáo dục chính trị

ĐH

CQ

45/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 152

2

Giáo dục Mầm non

ĐH

CQ

46/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 153

3

Giáo dục Tiểu học

ĐH

CQ

47/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

30/3/2027 

 

XIII

Học viện Ngân hàng

 

 

 

 

 

 154

1

Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng

ĐH

CQ

48/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 155

2

Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính

ĐH

CQ

49/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 156

3

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

ĐH

CQ

50/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 157

4

Kế toán, chuyên ngành Kế toán

ĐH

CQ

51/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XIV

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

 

 

 

 

 

 158

1

Luật

ĐH

CQ

61/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 159

2

Luật kinh tế

ĐH

CQ

62/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XV

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 

 

 

 

 

 160

1

Kỹ thuật xét nghiệm y học

ĐH

CQ

52/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XVI

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 161

1

Công nghệ thực phẩm

ThS

CQ

53/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 162

2

Hóa phân tích

ThS

CQ

54/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 163

3

Kế toán

ThS

CQ

55/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 164

4

Kỹ thuật điện tử

ThS

CQ

56/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 165

5

Kỹ thuật điện

ThS

CQ

57/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 166

6

Kỹ thuật xây dựng

ĐH

CQ

58/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 167

7

Luật kinh tế

ĐH

CQ

59/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 168

8

Quản lý tài nguyên và môi trường

ĐH

CQ

60/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XVII

Trường Đại học Đồng Tháp

 

 

 

 

 

 169

1

Sư phạm Tiếng Anh

ĐH

CQ

63/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 170

2

Sư phạm Ngữ văn

ĐH

CQ

64/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 171

3

Giáo dục chính trị

ĐH

CQ

65/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 172

4

Giáo dục thể chất

ĐH

CQ

66/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 173

5

Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

67/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 174

6

Khoa học môi trường

ĐH

CQ

68/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 175

7

Ngôn ngữ Anh

ĐH

CQ

69/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/9/2024

 

 30/3/2027

 

XVIII

Trường Đại học Thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 176

1

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh

ĐH

CQ

75/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 25/02/2025

 

25/8/2027 

 177

2

Quản trị khách sạn

ĐH

CQ

76/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

 25/02/2025

 

25/8/2027 

 

 178

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

ĐH

CQ

77/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/02/2025

 

 

 25/8/2027 

 179

4

Kinh doanh quốc tế

ĐH

CQ

78/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

25/02/2025

 

 

 25/8/2027 

 180

5

Kinh tế quốc tế

ĐH

CQ

79/NQ-HĐKĐCL