Chương trình đào tạo kiểm định viên

Chương trình đào tạo chi tiết và chương trình cho từng chủ đề theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, áp dụng theo phương thức tích lũy các mô-đun kiến thức. Tổng khối lượng kiến thứcgồm 6 tín chỉ, trong đó:     

- Kiến thức chung về ĐBCL và KĐCL giáo dục: 2 tín chỉ

- Kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN: 3 tín chỉ

- Bài thực hành cuối khóa: 1 tín chỉ

Mỗi tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; hoặc 30 - 45 tiết thực hành, tự nghiên cứu, thảo luận; hoặc 45 - 60 giờ làm bài tập. Mỗi tiết được quy định là 50 phút.

            * Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn