Cơ cấu tổ chức 
Ban Giám đốc

 

 
 
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: tahien@vnu.edu.vn

 

 
PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: dinhvantoan@vnu.edu.vn

Cố vấn

 

 

 
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Cố vấn Hội đồng KĐCLGD

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: nguyenquythanh@vnu.edu.vn

 Kiểm định viên làm việc toàn thời gian

 

 

 
GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Điện thoại: (+84) 24.37954666

Thẻ KĐV: 2014.0.005

 

 

 PGS.TS. Bùi Duy Cam
 
 Điện thoại: (+84) 24.37954666
 
 Thẻ KĐV: 2017.01.244
 

 

 

 GS.TS. Hoàng Bá Thịnh
 
 Điện thoại: (+84) 24.37954666
 
 Thẻ KĐV: 2017.01.322
 

 

 

 TS. Nguyễn Hải Thập
 
 Điện thoại: (+84) 24.37954666
 
Số chứng chỉ: KĐV-VNU1046

 

 

 TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 Thẻ KĐV: 2014.1.025

 

 
TS. Vũ Viết Bình

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.144
 
TS. Tô Thị Thu Hương

 Điện thoại: (+84) 90.3292861

 
 Thẻ KĐV: 2015.01.106
 
TS. Nguyễn Thị Thu Hương

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2014.1.030
 
PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2014.02.072
 
TS. Trần Thúy Anh

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2015.01.095
 
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Số chứng chỉ: KĐV-VNU0658
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.231
 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Số chứng chỉ: KĐV-VNU0339
 
 
PGS.TS. Đinh Văn Toàn

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.224
 
TS. Trần Hữu Lượng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2017.01.290
 
 
 
ThS. Vũ Thị Mai Anh

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2014.1.011
 
 

Phòng Hành chính - Tổ chức

 
 

 

ThS. Đỗ Thị Hoài Phương, Kế toán trưởng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: phuongdth@vnu.edu.vn

 
ThS. Phạm Vũ Minh Anh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: anhpvm@vnu.edu.vn
 
 
CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: honghanhnt@vnu.edu.vn
 
 
CN. Chu Anh Phương, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: phuongca@vnu.edu.vn
 
 
ThS. Phùng Văn Trường, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: truongpv@vnu.edu.vn
 
 
CN. Trần Thị Thùy, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: tranthithuy@vnu.edu.vn
 
Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục

 

ThS. Bùi Thị Thu Thuỷ, Phó Trưởng phòng Phụ trách

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: buithuthuy@vnu.edu.vn

 
 
ThS. Vũ Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: maianhvt@vnu.edu.vn
 
ThS. Trịnh Thị Nhung, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: nhungtt@vnu.edu.vn
 
ThS. Nguyễn Hoà Huy, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: huynguyen@vnu.edu.vn
 
ThS. Vũ Minh Phương, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: phuongvm01@vnu.edu.vn
 
ThS. Đặng Thị Thanh Thủy, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: thuydangvnucea@gmail.com
 
CN. Âu Quang Hiếu, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: auquanghieu@vnu.edu.vn
 

Phòng Hợp tác - Phát triển

 

TS. Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: thluong@vnu.edu.vn

 

 

ThS. Trần Mai Anh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: tmanh@vnu.edu.vn

 
ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: nguyenthikimanh@vnu.edu.vn
 
CN. Vũ Minh Hiếu, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: vminhhieu@vnu.edu.vn
 
 

Chi bộ Trung tâm

Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 360-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng Ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách đảng viên Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

TT

Họ và tên

Chức vụ đảng

1

Tạ Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ

2

Đinh Văn Toàn

Phó Bí thư Chi bộ

3

Nguyễn Hòa Huy

Đảng viên

4

Trần Hữu Lượng

Đảng viên

5

Bùi Thị Thu Thủy

Đảng viên

6

Phùng Văn Trường

Đảng viên

7

Trịnh Thị Nhung

Đảng viên

8

Vũ Minh Phương

Đảng viên

9

Vũ Thị Mai Anh

Đảng viên

10

Đỗ Thị Hoài Phương

Đảng viên

11  Trần Mai Anh
 Đảng viên
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn