Tập huấn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT).

Mục tiêu của khoá tập huấn nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý và giảng viên của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng CTĐT đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của AUN-QA, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo đảm bảo tương thích định hướng giữa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy, hoạt động học tập và phương pháp kiểm tra, đánh giá (constructive alignment); Tổ chức đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra (Out come - based education - OBE) trong bối cảnh thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam và giáo dục xuyên biên giới.

Đảm bảo chất lượng CTĐT nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động tự đánh giá, xây dựng các giải pháp có tính hệ thống nhằm cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng CTĐT, hướng đến đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Các khoá tập huấn, bồi dưỡng đang được triển khai gồm có:

Các nội dung tập huấn có thể thay đổi theo yêu cầu cụ thể của cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức khóa tập huấn, vui lòng liên hệ: ttkdclgd@vnu.edu.vn

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn