Đăng ký Kiểm định chất lượng giáo dục

Quý Trường có kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và/hoặc chương trình đào tạo vui lòng đăng ký theo đường dẫn dưới đây:

Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm

Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN sẽ liên lạc và hướng dẫn Quý Trường gửi đăng ký bản cứng và các quyết định, văn bằng kèm theo theo đúng quy định./.

               Mọi thắc mắc xin liên hệ với Ông Trần Hữu Lượng, số điện thoại:  0914.880.505
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn