Danh sách phê duyệt các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.

Ngày 11/12/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Công văn số 4733/ĐHQGHN-TCCB về danh sách ứng viên thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQGHN.

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn