Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN kết thúc Phiên họp XX
Ngày 04/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XX Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài. Các CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đối với Nhà trường gồm: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM; Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM; Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; 19 chương trình đào tạo được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng bao gồm CTĐT của các Trường: ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên; ĐH Sư phạm Hà Nội 2;  ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM.
Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng.
Thành viên Hội đồng tham dự trực tiếp Phiên họp XX
Thành viên Hội đồng tham dự trực tuyến Phiên họp XX
 
Tham dự phiên họp có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm, đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD.
Tại Phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc đồng thời đã thay mặt Tiểu ban Chuyên môn báo cáo trước Hội đồng kết quả giám sát quá trình, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với từng CSGD và CTĐT ngay sau mỗi báo cáo kết quả đánh giá ngoài của đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Phiên họp
 
Tại Phiên họp, Hội đồng KĐCLGD thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 4 cơ sở giáo dục được đánh giá chu kỳ 2 và 19 chương trình đào tạo của 4 CSGD như đã nói ở trên. Sau khi nghe báo cáo về kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi với lãnh đạo các Trường, các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo.
PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp
 
Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.
Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định.
 
Một số hình ảnh tại Phiên họp:
TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng báo cáo tại Phiên họp
 
TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, đại diện Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo tại Phiên họp
Các đại biểu tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trả lời trực tuyến tại Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM tham dự và trả lời trực tuyến
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tham dự trực tiếp Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên  tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Nam Cần Thơ  tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Quôc tế, ĐHQG-HCM  tham dự trực tuyến Phiên họp
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn