Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục kết thúc Phiên họp XIX
Ngày 12/11/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XIX thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.Các CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng  gồm: Học viện Ngân hàng; Trường ĐH Công nghệ Đông Á; Trường ĐH Đồng Tháp. Các CSGD có CTĐT được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng  gồm: Trường ĐH Đồng Tháp (6 CTĐT); Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (4 CTĐT); Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên (4 CTĐT) và Trường ĐH Thành Đô (4 CTĐT).
Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng.
Thành viên Hội đồng tham dự trực tiếp Phiên họp XIX
 
Thành viên Hội đồng tham dự trực tuyến Phiên họp XIX
 
Tham dự phiên họp của Hội đồng còn có TS. Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm; đại diện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD.
Tại Phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc và trình bày tóm tắt việc thự hiện báo cáo giữa kỳ của các CSGD đã được Trung tâm cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời TS Tạ Thị Thu Hiền đã thay mặt Tiểu ban Chuyên môn báo cáo trước Hội đồng kết quả giám sát quá trình, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với từng CSGD và CTĐT ngay sau mỗi báo cáo kết quả đánh giá ngoài của đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Phiên họp
 
Phát biểu tại Phiên họp, TS. Lê Mỹ Phong, đánh giá cao tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc triển khai các hoạt động KĐCLGD nói chung và hoạt động thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng của Trung tâm  và của Hội đồng KĐCLGD, đồng thời bày tỏ mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong trong các hoạt động đánh giá và KĐCLGD, tiếp tục tổng kết các bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn để có những tư vấn hữu ích cho cơ quan quản lý nhà nước, giúp các cơ sở giáo dục không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.
TS. Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo  phát biểu tại Phiên họp
 
Tại Phiên họp XIX lần này, Hội đồng KĐCLGD thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 3 cơ sở giáo dục, trong đó có 2 cơ sở giáo dục được đánh giá chu kỳ 2 và 18 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của 4 cơ sở giáo dục. Sau khi nghe báo cáo về kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi với lãnh đạo các Trường, các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo.
PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Phiên họp
 
Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.
GS.TS. Nguyễn Hoà, Thư ký Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu kín thông qua các Nghị quyết của Hội đồng
 
Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định.
 
Một số hình ảnh tại Phiên họp của Hội đồng:
TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng báo cáo tại Phiên họp
 
TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, đại diện Đoàn ĐGN Trường ĐH Đồng Tháp và các CTĐT báo cáo tại Phiên họp
 
Đại diện lãnh đạo Học viện Ngân hàng tham dự Phiên họp
 
Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Đông Á tham dự Phiên họp
Đại diện Trường Đồng Tháp tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên  tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Thành Đô tham dự Phiên họp
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn