Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá 6 CSGD và 17 CTĐT tại Phiên họp XXII
Trong ngày 17/5/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XXII Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài. Sáu CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đối với Nhà trường gồm: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Các cơ sở giáo dục có các chương trình đào tạo được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng bao gồm: Trường ĐH Ngoại thương; Học viện Chính sách và Phát triển; Trường Du lịch, ĐH Huế; Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì và Trường ĐH Hồng Đức.
Toàn cảnh Phiên họp thứ XXII của Hội đồng
 
Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng.
Đại biểu Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh cùng các
Thành viên Hội đồng tham dự Phiên họp XXII tại hội trường
 
Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng Phòng KĐCLGD, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm, các Trưởng Đoàn, Thư ký Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD.
 
Tại Phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc, đồng thời thay mặt Tiểu ban Chuyên môn báo cáo trước Hội đồng tổng hợp tình hình báo cáo giữa chu kỳ của các CSGD và kết quả giám sát quá trình, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với từng CSGD và CTĐT ngay sau mỗi báo cáo kết quả đánh giá ngoài của đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Phiên họp
 
Hội đồng KĐCLGD đã  thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 6 cơ sở giáo dục được đánh giá chu kỳ 2 và 17 chương trình đào tạo của 2 CSGD. Sau khi nghe báo cáo về kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi với lãnh đạo các Trường, các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo.
PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp
 
Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.
 
Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định.
 
Một số hình ảnh tại Phiên hop:
Các đại biểu tham dự Phiên họp 
Các thành viên Hội đồng tại Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Nam Cần Thơ tham dự trực tuyến Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tham dự Phiên họp
Đại diện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Hà Nội tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Ngoại thương tham dự Phiên họp
Đại diện Học viện Chính sách và Phát triển tham dự Phiên họp
Đại diện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì tham dự Phiên họp
Đại diện Trường ĐH Hồng Đức tham dự Phiên họp
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn