Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành Phiên họp lần thứ XXV
Trong ngày 23/11/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XXV Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Hội đồng) để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài. Các CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đối với Nhà trường và CTĐT gồm: Trường ĐH An Giang; Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế; Trường ĐH Giao thông vận tải; Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Toàn cảnh Phiên họp
 
Tham dự phiên họp của Hội đồng có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó giám đốc - Chủ tịch Hội đồng; các Trưởng Đoàn, Thư ký Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD. Trong bài phát biểu khai mạc tại phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền thay mặt lãnh đạo Trung tâm bày tỏ cảm ơn các Thành viên Hội đồng KĐCLGD đã luôn đồng hành, hỗ trợ Trung tâm trong hoạt động đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục. Cũng trong phiên họp, thay mặt Tiểu ban Chuyên môn, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã báo cáo trước Hội đồng kết quả thẩm định, giám sát quá trình, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với từng CSGD và CTĐT ngay sau mỗi báo cáo kết quả đánh giá ngoài của đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc và báo cáo tại Phiên họp
 
Thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, sau khi nghe báo kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã trao đổi với lãnh đạo các Trường, các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan kết quả đánh giá và hoạt động của các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo được đánh giá.
PGS.TS. Đinh Văn Toàn - PGĐ Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng điều hành Phiên họp
 
Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.
 
Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định.
 
Một số hình ảnh tại Phiên hop:
Các thành viên Hội đồng tham dự trực tiếp Phiên họp
Các thành viên Hội đồng và đại biểu tại Phiên họp
Hiệu trưởng và đại biểu Trường ĐH An Giang tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng và các đại biểu Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương  tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng và đại biểu Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Giao thông vận tải tham dự Phiên họp
Phó hiệu trưởng phụ trách và các đại biểu Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tham dự Phiên họp 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn