Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành Phiên họp lần thứ XXVI
Trong thời gian ngày 02-03/3/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XXVI Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Hội đồng) để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài. Các CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đối với Nhà trường và CTĐT gồm: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường ĐH Đại Nam; Trường ĐH Sư phạm KT Hưng Yên; Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà nẵng, Trường ĐH Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì, Trường ĐH Điện lực và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 
Tham dự phiên họp của Hội đồng có GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm; PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó giám đốc - Chủ tịch Hội đồng; các Trưởng Đoàn, Thư ký Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD. Trong bài phát biểu khai mạc tại phiên họp, TS. Tạ Thị Thu Hiền thay mặt lãnh đạo Trung tâm bày tỏ cảm ơn các thành viên Hội đồng KĐCLGD đã luôn đồng hành, hỗ trợ Trung tâm trong hoạt động đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục. Sau phần khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền trình bày tóm tắt kết quả báo cáo giữa kỳ các CTĐT của Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong phiên họp, thay mặt Tiểu ban Chuyên môn, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã báo cáo trước Hội đồng kết quả thẩm định, giám sát quá trình, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với từng CSGD và CTĐT ngay sau mỗi báo cáo kết quả đánh giá ngoài của đại diện các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài.
Toàn cảnh Phiên họp

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc và báo cáo tại Phiên họp
 
Tới dự và phát biểu tại Phiên họp, GS.TS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT chúc mừng Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đã được kiện toàn theo quy định mới, đánh giá cao tính chuyên nghiệp, nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc triển khai các hoạt động KĐCLGD nói chung và hoạt động thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục nói riêng của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và của Hội đồng KĐCLGD. Đồng thời, GS.TS. Huỳnh Văn Chương chúc mừng các cơ sở giáo dục tham dự Hội đồng Phiên 26 của Trung tâm đã hoàn thành bước quan trọng trong quy trình KĐCLGD. Trong phát biểu tại Phiên họp, theo GS.TS. Huỳnh Văn Chương, trong thời gian tới, hoạt động ĐBCLGD của các cơ sở GDĐH và KĐCLGD của các tổ chức KĐCLGD sẽ được quan tâm hơn thông qua hoạt động kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh thực hiện Thông tư 13/2023/TT-BGDĐT Quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cao đẳng sư phạm và Quyết định 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển hệ thống ĐBCL và KĐCLGD đối với GDĐH và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 – 2030.

GS.TS. Huỳnh Văn Chương phát biểu tại Phiên họp
 
Thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, sau khi nghe báo kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã trao đổi với lãnh đạo các Trường, các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan kết quả đánh giá và hoạt động của các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo được đánh giá.

PGS.TS. Đinh Văn Toàn - PGĐ Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng điều hành Phiên họp
 
Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định, kết quả thảo luận của các Thành viên tại Phiên họp, Hội đồng đã xem xét kết quả đánh giá, những nội dung khuyến nghị đối với từng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục và tiến hành bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trung tâm.
 
Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định.
 
Một số hình ảnh tại Phiên hop:
Các đại biểu tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng và các đại biểu Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường HN tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng và các đại biểu Trường ĐH Đại Nam tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên phát biểu tại Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Hà Nội tham dự Phiên họp
Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu tại Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Thương mại tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng  và đại biểu Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì tham dự Phiên họp
Hiệu trưởng và các đại biểu Trường ĐH Điện lực tham dự Phiên họp
Đại diện lãnh đạo và đại biểu Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tham dự Phiên họp
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn