Hợp tác trong nước

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, trong suốt quá trình phát triển, hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của Trung tâm KĐCLGD đã có bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng khẳng định uy tín, thương hiệu của Trung tâm trong lĩnh vực đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trung tâm đã thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực KĐCLGD với 03 Đại học vùng (Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế), đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi với các đối tác như Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo - Bộ Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học giáo dục, Tổ chức hợp tác phát triển y tế Việt Nam (HAIVN) và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước....

Các hợp tác được thực hiện ở các lĩnh vực như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về đảm bảo, KĐCLGD, quản trị đại học, phát triển chương trình đào tạo,... cho các đánh giá viên, kiểm định viên, các cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục; tổ chức các hội thảo, hội nghị và các chương trình tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy cải tiến chất lượng trong các tổ chức, cơ sở giáo dục trong cả nước.  

Hợp tác với 03 Đại học vùng:
 
Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đại học Đà Nẵng cùng quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác trong việc thực hiện các cơ chế đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt là KĐCLGD. Hai bên hợp tác để thực hiện đăng ký và KĐCLGD cấp đơn vị và cấp chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng tại Trung tâm.
 
Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đại học Huế cùng quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác trong việc thực hiện các cơ chế đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt là KĐCLGD. Hai bên cùng xây dựng lộ trình KĐCLGD xong vòng 1 cấp đơn vị cho các trường thành viên của Đại học trước năm 2016, từng bước thực hiện KĐCLGD cấp chương trình đào tạo, phối hợp cùng các đơn vị được đánh giá trong Đại học để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện KĐCLGD đảm bảo tính khả thi.
 
Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đại học Thái Nguyên cùng quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác trong việc thực hiện các cơ chế đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt là KĐCLGD. Hai bên hợp tác để thực hiện đăng ký và KĐCLGD cấp đơn vị và cấp chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên tại Trung tâm, cam kết thực hiện đúng các nguyên tắc của KĐCLGD đã được ghi trong Luật Giáo dục đại học. 
 

    

 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn