Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022
 
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành liên quan; căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/8/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Quyết định số 2820/QĐ-ĐHQGHN ngày 23/9/2021 về ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), để tổ chức tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022, Ban Chỉ đạo xây dựng “Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN năm học 2021-2022” như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên ĐHQGHN về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch Covid-19. - Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có các tình huống xảy ra thì chủ động xử lý đáp ứng kịp thời, có hiệu quả; tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người, tài sản. - Phát hiện sớm trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19, xử lý kịp thời và đưa đến nơi điều trị theo đúng qui định của Bộ Y tế, hạn chế dịch lây lan, giảm đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong. - Kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào các đơn vị; đồng thời đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

1.2. Yêu cầu

- Quá trình xử lý, giải quyết các tình huống, vụ việc liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại các đơn vị phải tuân thủ quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội và các quy định của Nhà nước theo từng giai đoạn cụ thể. Hạn chế mức thấp nhất hậu quả, tác hại xảy ra, bảo đảm an 2 toàn tính mạng cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và tài sản của các cá nhân, đơn vị. - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần hỗ trợ về chuyên môn, đề nghị liên hệ với Bệnh viện ĐHQGHN (qua BS. Nguyễn Quang Tâm, ĐT:0973778686, email: nquangtam@gmail.com hoặc BS. Nguyễn Hữu Hùng, ĐT: 0965878679, email: huuhungmoh@gmail.com) để phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của ĐHQGHN đề nghị các đơn vị căn cứ Kế hoạch trên đây, chủ động xây dựng Kế hoạch của đơn vị và triển khai hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2021-2022./

 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn