Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

Kết quả đánh giá ngoài, nội dung Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng xem tại đây.

Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng xem tại đây.

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn