Khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Đợt 2 - 2021

Ngày 16/10/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) đã khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Đợt 2 - 2021. Đây là khóa đào tạo kiểm định viên lần thứ 33 do Trung tâm KĐCLGD tổ chức theo nhiệm vụ được ĐHQGHN giao. Học viên tham gia khóa đào tạo là lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên đến từ Trường ĐHSPHN đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Tham dự lễ khai giảng có GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN. Về phía Trường ĐHSPHN có PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng. Về phía Trung tâm KĐCLGD có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách cùng các chuyên gia và giảng viên của Trung tâm KĐCLGD.

 

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQGHN phát biểu

Phát biểu khai giảng, GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức ghi nhận và đánh giá cao kinh nghiệm của ĐHQGHN và Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN trong hoạt động đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời cũng nhấn mạnh quá trình tổ chức đào tạo cần chú trọng đào tạo các năng lực, phẩm chất của kiểm định viên cần phải theo tinh thần quy định về Kiểm định viên do Bộ GDĐT ban hành.

 
 PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN thay mặt lãnh đạo Nhà trường phát biểu

Thay mặt đơn vị phối hợp tổ chức khoá đào tạo kiểm định viên, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng trường ĐHSPHN khẳng định, việc tham gia khoá đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp là một phần trong chuỗi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường trong bối cảnh thực hiện Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thay mặt đơn vị thực hiện khóa đào tạo phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn mạnh mục tiêu và kết quả đầu ra của khóa đào tạo, tin tưởng các học viên là cán bộ chủ chốt sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ có vai trò quan trọng trong các hoạt động đảm bảo chất lượng ở cơ sở giáo dục đại học và tham gia hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đóng góp vào công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học của đất nước.

 
 PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn - Trưởng khoa Sinh học, Trường ĐHSPHN thay mặt học viên phát biểu

Thay mặt các học viên tham gia khóa học, PGS.TS. Nguyễn Lân Hùng Sơn – Trưởng Khoa Sinh học bày tỏ mong muốn và kỳ vọng sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ góp phần xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở giáo dục, nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, đồng thời cam kết sẽ chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của khóa học và nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt.

Khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Đợt 2 - 2021 diễn ra từ ngày 09/10/2021, dự kiến kết thúc ngày 06/11/2021 và được tổ chức thành 3 Module. Trong đó Module A được thực hiện online từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2021, đợt học tập trung Module B từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 21/10/2021 và Module C từ ngày 22/10 đến ngày 06/11/2021.

- Một số hình ảnh Lễ khai giảng và hoạt động trong khuôn khổ Module B của khóa học trên hội trường: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn