Một số văn bản mới của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trong tháng 5 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Đào tạo, tổ chức cán bộ, hành chính, khoa học và công nghệ, Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:

1. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng chính phủ vè tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra trong đánh giá kết quả giáo dục, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh. Tuy nhiên, công tác tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GD-ĐT với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/05/2023

>>> Xem toàn văn: Chỉ thị số 17/CT-TTg


Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn