Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ (8/2022)
Trong nửa cuối tháng 8 năm 2022, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động trong Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Định hướng phát triển; thể dục thể thao; đào tạo.
 
 
 
 
Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:
1.Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sau khi thăm thực tế cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam và ngày càng được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng đại học uy tín quốc tế. Đó là niềm tự hào và cũng là sự thôi thúc Đại học Quốc gia Hà Nội phải làm tốt hơn. Việc chuyển trụ sở làm việc cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội tới Hòa Lạc thể hiện tinh thần nêu gương của Ban Giám đốc và quyết tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh, ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những kết quả tích cực đạt được của Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Hà Ni cần có tầm nhìn dài hạn và cách làm tốt hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học thông minh, hiện đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại n bản số 322/TB-VPCP ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.
Để thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án: Trước mắt, Đại học Quốc gia Hà Nội khẩn trương xây dựng và đưa vào hoạt động các giảng đường, thư viện, ký túc xá, khu thể thao cùng các công trình thiết yếu khác phục vụ việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện của sinh viên tại Hòa Lạc từ tháng 9 năm 2022;  trong năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành việc phân mốc, xác định ranh giới toàn bộ Dự án; làm việc với ngành điện lực để có phương án xử lý dứt điểm trạm biến áp 110 KV, bảo đảm cấp điện lưới cho các công trình Dự án; định hướng phát triển các khu ký túc xá, nhà ở cho sinh viên, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với các hộ dân nằm trên các tuyến đường nội bộ; về định hướng phát triển trong dài hạn, Đại học Quốc gia Hà Nội cần sớm làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các bộ, ngành liên quan để bàn về định hướng phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội trong mối quan hệ với quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và Quy hoạch chung Thủ đô.
>>> Xem toàn văn: Thông báo số 264/TB-VPCP
2.Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các Đề án sau: Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 1437/QĐ-TTg); đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” được phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư quy định cụ thể về: Nguồn kinh phí thực hiện; nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước; nội dung, mức chi thực hiện của từng đề án; lập dự toán, chấp hành ngân sách nhà nước, kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện các Đề án; nguyên tắc thanh toán các khoản kinh phí đào tạo.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2022.
>>> Xem toàn văn: Thông tư số 54/2022/TT-BTC
3. Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ và các giải pháp tương ứng trong năm học tới như sau: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.
Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8 năm 2022. 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn