Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm kèm theo Quyết định số 143/QĐ-KĐCL ngày 21/02/2023.
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn