Quyết định cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên
KhóaQuyết định cấp chứng chỉNgày thángThời gian đào tạoTải Quyết định
11724/QĐ-ĐHQGHN27/5/201403/03 - 15/04/2014 Tại đây
21889/QĐ-ĐHQGHN06/6/201407/04 - 08/05/2014Tại đây
33043/QĐ-ĐHQGHN03/9/201426/04 - 16/05/2014Tại đây
43043/QĐ-ĐHQGHN03/9/201402/06 - 25/06/2014Tại đây
53958/QĐ-ĐHQGHN30/10/201430/09 - 20/10/2014Tại đây
6710/QĐ-ĐHQGHN27/02/2015
08/12 - 31/12/2014Tại đây
71579/QĐ-ĐHQGHN24/4/201519/01 - 08/02/2015Tại đây
82385/QĐ-ĐHQGHN02/7/201509/04 - 04/05/2015Tại đây
94400/QĐ-ĐHQGHN09/11/201506/09 - 30/09/2015Tại đây
10501/QĐ-ĐHQGHN03/3/201614/01 - 16/02/2016Tại đây
112045/QĐ-ĐHQGHN15/7/201607/05 - 03/06/2016Tại đây
122113/QĐ-ĐHQGHN22/7/201604/06 - 30/06/2016Tại đây
13

01/07 - 04/08/2016
142765/QĐ-ĐHQGHN15/9/201605/08 - 01/09/2016Tại đây
15697/QĐ-ĐHQGHN
03/3/201728/12/2016 - 26/01/2017Tại đây
16

13/04-12/05/2017
173440/QĐ-ĐHQGHN11/9/201701/07 - 26/07/2017Tại đây
183516/QĐ-ĐHQGHN14/9/201715/08 - 05/09/2017Tại đây
194629/QĐ-ĐHQGHN30/11/201716/09 - 07/10/2017Tại đây
201572/QĐ-ĐHQGHN16/5/201822/03 - 19/04/2018Tại đây
212543/QĐ-ĐHQGHN02/8/201807/06 - 04/07/2018Tại đây
22

09/07 - 02/08/2018
23

06/08 - /09/2018
244116/QĐ-ĐHQGHN04/12/201829/09 - 26/10/2018Tại đây
25

08/10 - 04/11/2018
26

29/03 - 26/04/2019
272665/QĐ-ĐHQGHN28/8/201907/06 - 05/07/2019Tại đây
284207/QĐ-ĐHQGHN23/12/201914/09 - 11/10/2019Tại đây
29

07/10 - 05/11/2019
304137/QĐ-ĐHQGHN30/12/202017/10 - 15/11/2020Tại đây
31623/QĐ-ĐHQGHN10/3/202121/11 - 20/12/2020Tại đây
321664/QĐ-ĐHQGHN
03/6/202127/3 - 25/4/2021
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn