Quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn