Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD của các cơ sở giáo dục đại học cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn