Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD của các cơ sở giáo dục đại học cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn