TÀI LIỆU, CÂU HỎI TRAO ĐỔI THẢO LUẬN VỚI DIỄN GIẢ HỘI THẢO TẬP HUẤN 2

I. TÀI LIỆU HỘI THẢO

STT Tên tài liệu Tải tài liệu
1 Thông tư 12/TT-BGDĐT tại đây
2 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT tại đây
3 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT tại đây
4 Hướng dẫn xây dựng chiến lược tại đây
5 Hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược Trường ĐH tại đây
6 Hướng dẫn các tiêu chí về Trường ĐH nghiên cứu tại đây
7 Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tại đây
8 Tiếp cận GDĐH 4.0 - các đặc trưng và tiêu chí đánh giá tại đây
9 Bài báo về thực hiện XD khung CĐR đối với ngành Kỹ sư Tự động hóa tại đây
10 Ví dụ về Đề cương CDIO phiên bản 2.0 tại đây
11 Ví dụ về Đề cương CDIO phiên bản 2.0 cấp độ 4 tại đây
12 Đổi mới mạnh mẽ GDĐH: Chiến lược để Việt Nam nắm bắt cơ hội ở cuộc CMCN lần thứ 4 tại đây
13 Kết quả ĐGCL 117 trường theo Thông tư 62 tại đây

II. CÂU HỎI TRAO ĐỔI THẢO LUẬN VỚI DIỄN GIẢ 

Quý đại biểu vui lòng cung cấp thông tin cá nhân và đơn vị câu hỏi và đặt câu hỏi cho từng diễn giả theo các phiên. Một số câu hỏi sẽ được chuyên gia giải đáp ngay trong phiên hội thảo:

1. Đặt câu hỏi TẠI ĐÂY

2. Mục Giải đáp thắc mắc này sẽ được đóng lại ngay khi hội thảo kết thúc.

Thông tin hỗ trợ khác: Liên hệ trực tiếp với Ông Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác - Phát triển (điện thoại: 0914.880.505; email: thluong@vnu.edu.vn).

III. ẢNH HỘI THẢO TẬP HUẤN

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn