Hợp tác quốc tế

Với mục tiêu trở thành một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín trong khu vực và quốc tế, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực xây dựng và phát triển quan hệ với các đối tác quốc tế, tham gia các mạng lưới về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Thành viên của các mạng lưới đảm bảo chất lượng quốc tế:


Thành viên chính thức (full member) của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE) từ tháng 3/2019. INQAAHE có sứ mạng thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục đại học thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế các cơ quan đảm bảo và kiểm định chất lượng. Để đạt được mục tiêu này, mạng lưới tập trung vào phát triển lý thuyết và thực tiễn về công tác đánh giá, cải tiến và duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trao đổi về chính sách và hành động của các tổ chức thành viên nhằm thúc đẩy đảm bảo chất lượng vì lợi ích của giáo dục đại học, cơ sở giáo dục, người học và xã hội.

Thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN) từ tháng 5/2017. AQAN có sứ mạng khuyến khích và chia sẻ những thực tiễn đảm bảo chất lượng điển hình trong khu vực Đông Nam Á, hợp tác tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực, chia sẻ thông tin về giáo dục đại học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận văn bằng và phát triển mạng lưới đảm bảo chất lượng trong toàn khu vực ASEAN.

Thành viên thường trực, đại diện của Việt Nam trong Mạng lưới Cán bộ trẻ đảm bảo chất lượng ASEAN (AYQON) từ tháng 11/2019. AYQON được thành lập với mục đích nhằm khuyến khích sự hợp tác nhiều hơn giữa các cán bộ trẻ đảm bảo chất lượng trong hợp tác khu vực về lĩnh vực này. Các cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ các nước ASEAN cùng nhau chia sẻ sự phát triển về hệ thống đảm bảo chất lượng của họ và trao đổi ý tưởng, quan điểm, nguyện vọng và kinh nghiệm.

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn