Thông báo kết quả thi tuyển viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Công văn số 3657/ĐHQGHN-TCCB ngày 25/9/2017 của ĐHQGHN về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017;

Căn cứ Kết quả chấm thi kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - ĐHQGHN của Ban chấm thi,

Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN thông báo:

1. Kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN cho các ứng viên tham gia dự tuyển (Danh sách kèm theo).

Kết quả thi tuyển của các ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN.

2. Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN nhận đơn đề nghị phúc khảo của các ứng viên tham gia dự tuyển từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 01/02/2018 để xem xét, giải quyết theo quy định. Hội đồng thi tuyển viên chức không nhận đơn đề nghị phúc khảo sau thời hạn quy định; không nhận đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, tin nhắn.

Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Hội đồng thi tuyển viên chức Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN (Địa chỉ: Phòng 704, Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội)./.

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn