Thông báo mở khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Đợt 1 - 2022
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ĐHQGHN sẽ tổ chức đào tạo kiểm định viên KĐCLGD (Đợt 1 - 2022) tại Hà Nội. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN được ĐHQGHN giao là đầu mối tổ chức các khóa đào tạo này.
Thông tin về khóa đào tạo như sau:
1. Tên khóa đào tạo: Đào tạo kiểm định viên KĐCLGD.
2. Thời gian học:
- Mô-đun A:
+ Nội dung học online: Từ ngày 19/3/2022 đến ngày 25/3/2022;
+ Nội dung học tập trung và thi kết thúc mô-đun A: Ngày 26/3/2022.
- Mô-đun B: Học tập trung từ ngày 26/3/2022 đến ngày 31/3/2022.
- Mô-đun C: Thực hiện bài tập cuối khóa, có hướng dẫn của giảng viên từ ngày 01/4/2022 đến ngày 17/4/2022.
3. Địa điểm thi kết thúc Mô-đun A và học Mô-đun B: Hà Nội.
4. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giảng viên, những người có nguyện vọng nâng cao năng lực bảo đảm và KĐCLGD, quản trị đại học, trở thành kiểm định viên KĐCLGD, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Phụ lục I).
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn