Thông báo mở khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục Đợt 4 - 2022

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) được giao tổ chức các khóa đào tạo kiểm định viên theo Quyết định số 1130/QĐ-ĐHQGHN ngày 07/4/2014 của Giám đốc ĐHQGHN. Thực hiện kế hoạch năm 2022, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN sẽ tổ chức đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và cao đẳng sư phạm đợt 4 năm 2022 tại Hà Nội.

Thông tin về khóa đào tạo như sau:

1. Tên khóa đào tạo: Đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và cao đẳng sư phạm (Đợt 4 - 2022).

2. Thời gian học:

- Mô-đun A:

+ Nội dung học online: Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022;

+ Nội dung học tập trung và thi kết thúc mô-đun A: Ngày 29/10/2022.

- Mô-đun B: Học tập trung từ ngày 29/10/2022 đến ngày 03/11/2022.

- Mô-đun C: Thực hiện bài tập cuối khóa, có hướng dẫn của giảng viên từ ngày 04/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

3. Địa điểm thi kết thúc Mô-đun A và học Mô-đun B: Hà Nội.

4. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giảng viên, những người có nguyện vọng nâng cao năng lực bảo đảm và KĐCLGD, quản trị đại học, trở thành kiểm định viên KĐCLGD, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Phụ lục I).

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn