Thông báo mở khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 3 - 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 5858/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ĐHQGHN sẽ tổ chức đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Đợt 3 - 2021) tại Hà Nội. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN được ĐHQGHN giao là đầu mối tổ chức các khóa đào tạo này.

Thời gian diễn ra khóa đào tạo:

- Mô-đun A:

+ Phần học online: Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 26/11/2021;

+ Phần học tập trung và thi kết thúc mô-đun A: Ngày 27/11/2021.

- Mô-đun B: Học tập trung từ ngày 27/11/2021 đến ngày 02/12/2021.

- Mô-đun C: Thực hiện bài tập cuối khóa, có hướng dẫn của giảng viên từ ngày 03/12/2021 đến ngày 19/12/2021.

Địa điểm thi kết thúc Mô-đun A và học Mô-đun B: Hà Nội.

Đối tượng: Các cán bộ, giảng viên, những người có nguyện vọng nâng cao năng lực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, quản trị đại học, mong muốn trở thành kiểm định viên KĐCLGD, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn theo Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Phụ lục I).

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn