Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN thông báo nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức như sau:
 1. Các nội dung thi:
    Số lượng môn thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 của Trung tâm KĐCLGD là: 04 môn thi, cụ thể:
        + Thi kiến thức chung: Thời gian thi 120 phút, thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, hiểu biết cơ bản về ngành và lĩnh vực tuyển dụng (hệ số 1).
        + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: gồm 02 nội dung.
                - Thi trắc nghiệm: thời gian 30 phút (hệ số 1).
                - Thi thực hành: phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).
        + Thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh thi viết thời gian 60 phút.
        + Thi Tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy tính, thời gian 30 phút.
2. Thời gian: ngày 03/01/2018
        + Lịch thi cụ thể từng vị trí trong file gửi kèm và được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (chi tiết xem tại đây).
        + Ứng viên vui lòng đến địa điểm thi trước 20 phút để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.
3. Mọi thông tin thắc mắc cần giải đáp liên quan tới thủ tục, quy trình thi tuyển Ứng viên vui lòng liên hệ:

       Đ/c Phạm Vương, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN. Điện thoại: 024 37954666 - 0948081287
Trân trọng./.

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn