Thông báo tổ chức Hội thảo “KĐCL cơ sở giáo dục ĐH: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”

Để tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình kiểm định chất lượng (KĐCL) các cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí) và các chương trình đào tạo, đồng thời giới thiệu quan điểm, cách tiếp cận và quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí), Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 8.00, ngày 09/4/2018
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 1, Tòa nhà Sunwah, ĐHQGHN                                                    144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội  

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng KĐCLGD, học viên các khóa đào tạo kiểm định viên của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tham dự Hội thảo. Thời gian đăng ký tham dự Hội thảo trước 17.00 ngày 07/4/2018 theo địa chỉ: Văn phòng Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, số điện thoại: (024) 3795 4666, email: ttkdclgd@vnu.edu.vn; hoặc ông Trần Hữu Lượng, số điện thoại: 0914 880 505, email: thluong@vnu.edu.vn.

Tệp tin đính kèm: 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn