Thông báo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên Khoá 44 (Đợt 2 năm 2024)

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) được giao làm đầu mối tổ chức đào tạo kiểm định viên (KĐV) KĐCLGD từ năm 2014. Tính đến hiện tại, Trung tâm đã tổ chức được 43 khoá đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên và thiết lập được hệ thống đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; có đầy đủ chương trình, học liệu, tài liệu; có hệ thống đào tạo trực tuyến LMS, cơ sở vật chất và mạng lưới cơ sở thực tập nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.

Chương trình được thiết kế nhằm bồi dưỡng người học có các kiến thức và thực hành về bảo đảm và KĐCLGD trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động học tập, kiến tập, thực tập. Người học được cung cấp các kiến thức về chính sách bảo đảm và KĐCLGD, quản trị đại học, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), các tiêu chuẩn và quy trình bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT và cơ sở giáo dục (CSGD) của Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác. Ngoài ra, người học còn được bồi dưỡng các kỹ năng của KĐV thông qua các bài tập thực hành, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động kiến tập, thực tập về về bảo đảm và KĐCLGD.

Chương trình bao gồm 04 học phần (10 tín chỉ) và chuyên đề bổ trợ, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngoài 14 chuyên đề chính các chuyên đề được thiết kế đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV theo Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT, chương trình còn có các chuyên đề bổ trợ với các nội dung liên quan đến đối sánh, xếp hạng đại học, sở hữu trí tuệ, quản lý tài chính, v.v theo yêu cầu KĐCLGD để người học lựa chọn.

Thực hiện kế hoạch năm 2024, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 44 (đợt 2 năm 2024) tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 19/7/2024. Thông tin về khoá bồi dưỡng chi tiết đính kèm theo các đường link dưới đây:

1. Thông tin chi tiết về chương trình bồi dưỡng xem tại đây

2. Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên Khóa 44, xem tại đây

3. Các biểu mẫu đăng ký, xem tại đây

4. Dự kiến lịch học chi tiết, xem tại đây.
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn