Tọa đàm “Kinh nghiệm kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định quốc tế và bài học cho các trường đại học Việt Nam”
Nằm trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khoá 43, ngày 03/3/2024, Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN (Trung tâm) đã tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định quốc tế và bài học cho các trường đại học Việt Nam”, với sự tham gia của toàn bộ các học viên của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 43, cùng các thầy cô là chuyên gia, kiểm định viên của Trung tâm.
 
 
Tọa đàm được diễn ra với các nội dung về:
- Kinh nghiệm triển khai Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của FIBAA và AUN-QA do TS. Nguyễn Hữu Cương, Trưởng phòng ĐBCL - Trường Đại học Văn Lang trình bày.
- Kinh nghiệm triển khai Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của ACBSP do TS. Đàm Sơn Toại, Trưởng Phòng KT và ĐBCL - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày.
- Ngoài ra, tọa đàm còn có sự tham dự của TS. Nguyễn Huy Phúc - Trưởng Phòng KT và ĐBCL - Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM trong quá trình trao đổi, thảo luận và giải đáp những câu hỏi đến từ các đại biểu tham dự.
 
Qua toạ đàm, các học viên của Khóa 43 và các kiểm định viên đã có thêm những hiểu biết sâu về các quan điểm, các cách tiếp cận của các tổ chức KĐCLGD, cũng như các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá; các hoạt động của Đoàn chuyên gia đánh giá và kiểm định viên. Đồng thời, các diễn giả cũng chia sẻ về các kết quả đánh giá và khuyến nghị cho hệ thống ĐBCL, KĐCLGD của Việt Nam.
 
 
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn