Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 04 trường Đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 20/03/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN) phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chi Minh tổ chức trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho 04 trường Đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Toàn cảnh buổi lễ
 
Tham dự và trao giấy chứng nhận cho các trường có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm; về phía Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, lãnh đạo các Trường Đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể và đại diện giảng viên các Trường được kiểm định.
 
Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của các trường Đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục. Nhân dịp này, Giám đốc Tạ Thị Thu Hiền gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và các đơn vị liên quan trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo và phối hợp hiệu quả trong các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục thời gian vừa qua.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN
phát biểu tại buổi lễ
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN
Trao Giấy chứng nhận cho trường  Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN
Trao Giấy chứng nhận cho trường  Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN
Trao Giấy chứng nhận cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN
Trao Giấy chứng nhận cho trường Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn