Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo tham vấn “Tiếp cận đảm bảo chất lượng bên ngoài”

Ngày 15/3/2024, Hội thảo “Tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục bên ngoài” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Anh và QAA tổ chức tại Hà Nội nhằm trao đổi và lấy ý kiến của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục về những vấn đề nổi bật liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam. Tại Hội thảo, chuyên gia QAA đã trình bày về phương pháp tiếp cận cải tiến sau đánh giá ngoài, các tiêu chí đánh giá của QAA và các đề xuất để nâng cao chất lượng kiểm định.

Tham dự Hội thảo này, lãnh đạo Trung tâm đã chia sẻ về những vấn đề liên quan đến các tổ chức kiểm định cũng như việc tham gia của sinh viên trong thành phần đoàn đánh giá ngoài theo tiếp cận của QAA và kinh nghiệm từ thực tiễn của Việt Nam.
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn