Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023
Ngày 18/01/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm 2023 của Trung tâm
 
Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có ThS. Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng. Về phía ĐHQGHN, có ThS. Phạm Vương, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ. Về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Giám đốc, PGS.TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD cùng toàn thể các kiểm định viên, chuyên gia, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.
 
Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Với sự quyết tâm và bản lĩnh chính trị vững vàng, sự tâm huyết của toàn thể cán bộ viên chức trong Trung tâm, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và vượt mức tất cả các chỉ tiêu của năm 2023.
TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu và trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết năm 2023 của Trung tâm. Hội nghị nhất trí cao với các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường tập huấn, tư vấn, hỗ trợ nâng cao chuyên môn cho CBVC, các thành viên Hội đồng KĐCLGD và các chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm để nâng cao chất lượng các hoạt động KĐCLGD, góp phần khẳng định uy tín, trách nhiệm của Trung tâm.
 
Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tính đến tháng 12/2023, Trung tâm đã tiếp nhận đăng ký kế hoạch KĐCL của 123 cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các cơ sở đăng ký kế hoạch đánh giá chu kỳ 2), 13 trường cao đẳng, cao đẳng sư phạm và 506 CTĐT trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ; đã và đang tổ chức thẩm định được 111 báo cáo tự đánh giá CSGD (117 lượt thẩm định) và 410 báo cáo tự đánh giá CTĐT (430 lượt thẩm định); đã và đang tổ chức đánh giá được 105 cơ sở giáo dục đại học (trong đó có 33 cơ sở đánh giá chu kỳ 2), 04 trường cao đẳng sư phạm và 410 CTĐT đại học, thạc sĩ, cao đẳng sư phạm; đã tổ chức thẩm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với 101 cơ sở giáo dục đại học (31 cơ sở được công nhận chu kỳ 2), 04 trường cao đẳng sư phạm và 387 CTĐT.
 
Trong năm 2023, Trung tâm đã xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm theo Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 và đã tổ chức được 03 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm theo chương trình đã xây dựng (khóa 40-42) với sự tham gia của 222 học viên (166 người được cấp Chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng - khóa 40 và 41). Tới nay, Trung tâm đã đào tạo/bồi dưỡng thực tế 1.760 học viên, trong đó 1.655 học viên đã được cấp chứng chỉ/chứng nhận.
 
 
Trong năm 2023, Trung tâm đã triển khai thêm 01 đợt tập huấn nâng cao năng lực đảm bảo và KĐCLGD cho Học viện Hành chính Quốc gia; tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cho các kiểm định viên, đánh giá viên và cán bộ quản lý giáo dục. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Tiêu chuẩn về Quản lý tài sản trí tuệ trong KĐCL cơ sở giáo dục đại học: vấn đề và giải pháp”; phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Hợp tác phát triển hệ thống bảo đảm và KĐCLGD đại học”.
 
 
Về hợp tác quốc tế, Trung tâm thường xuyên duy trì các hoạt động và thúc đẩy các liên kết mạng lưới trong khu vực và quốc tế và thực hiện nhiều hoạt động như: tổ chức hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm định viên và giảng viên đại học của Việt Nam và Lào trong việc thiết kế chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra (Outcome Based Education-OBE) trong Giai đoạn 1 của Dự án “Tương thích có định hướng và Công nghệ - Giáo dục dựa trên kết quả đầu ra được nâng cao: Đảm bảo chất lượng liên tục để cải tiến” (CATE) do INQAAHE viện trợ; tham gia Kế hoạch công tác tăng cường bảo đảm và KĐCLGD đại học Việt Nam của QAA; tham dự khóa tập huấn dành cho các nhà lãnh đạo trong Khuôn khổ Dự án “Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học” (PHER) tại Hoa Kỳ; … Trung tâm cũng đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng theo các tiêu chí đánh giá tổ chức KĐCLGD theo Khung Đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAF) để sớm triển khai đăng ký đánh giá bởi AQAN theo lộ trình.
 
Năm 2023, cán bộ viên chức trong Trung tâm cũng đã có kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật: 02 cán bộ của Trung tâm tham gia giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn các học viên sau đại học, biên soạn giáo trình, bài giảng, công bố khoa học thuộc các chuyên ngành Quản trị chất lượng, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Giáo dục và Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Nhiều cán bộ của Trung tâm tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố: 11 công bố quốc tế; 03 bài báo trong nước; 02 bài tại Hội thảo quốc tế; 01 báo cáo tại Kỷ yếu hội thảo trong nước.

ThS. Nguyễn Thái Sơn - Phó trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT ghi nhận và biểu dương nỗ lực và thành quả mà tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm 2023. Trung tâm đã chủ động thích ứng, thay đổi để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023. ThS. Nguyễn Thái Sơn mong muốn trong năm tới, Trung tâm tiếp tục khẳng định tính tiên phong - chất lượng - trách nhiệm - hiệu quả, không ngừng phát triển và hỗ trợ cho ngành giáo dục nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

ThS. Nguyễn Thái Sơn - Phó trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT phát biểu tại Hội nghị
 
Cũng trong Hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm cũng trao Giấy khen và quà cho các chuyên gia và kiểm định viên của Trung tâm; những danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2023 cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung tâm.
 
Ban Giám đốc tặng Giấy khen và quà cho các chuyên gia và kiểm định viên của Trung tâm
Trao danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2023 cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Trao danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2023 cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023
 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:
Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm chụp ảnh tại Hội nghị
 
 
 
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn