Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn các chức danh viên chức quản lý Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-KĐCL ngày 24/3/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD; TTKĐCLGD thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

I. Về điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

1. Tiêu chuẩn chung

- Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác thực hiện công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng từ 24 tháng trở lên.

- Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ công việc (có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên).

- Tin học văn phòng, đáp ứng yêu cầu công việc: có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

2. Số lượng, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn tuyển dụng theo vị trí

STT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1

Chuyên viên phụ trách

Tổ chức, Cán bộ

(mã số 01.003)

1

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có 36 tháng kinh nghiệm thực hiện công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

2

Chuyên viên phụ trách Hành chính, Pháp chế

(mã số 01.003)

1

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Văn thư - lưu trữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông và các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có 36 tháng kinh nghiệm thực hiện công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

3

Chuyên viên phụ trách
Kế toán

(mã số 01.003)

1

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán và các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có 36 tháng kinh nghiệm thực hiện công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

4

Chuyên viên phụ trách
Kiểm định chất lượng

(mã số 01.003)

1

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có 36 tháng kinh nghiệm thực hiện công tác liên quan đến kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

5

 

Chuyên viên phụ trách
Hợp tác phát triển

(mã số 01.003)

 

 

1

 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Ưu tiên ứng viên có 36 tháng kinh nghiệm thực hiện công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Tổng cộng

5

 

III. Nội dung hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (Văn bằng được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao công chứng các giấy tờ sau: giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác (nếu có); giấy chứng minh nhân dân; giấy tờ khác (bằng khen, giấy khen…) nếu có; 02 ảnh 04x06 chụp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

2. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 3/10/2017 đến hết ngày 3/11/2017.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN, tầng 7, nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3795.4666 (máy lẻ 11).

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng viên chức

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển:

a) Thi kiến thức chung:

- Thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục.

b) Thi chuyên môn nghiệp vụ và thực hành

- Thi trắc nghiệm kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí tuyển dụng (hệ số 1);

- Thi thực hành: phỏng vấn tình huống, chuyên môn, kinh nghiệm làm việc thực tế (hệ số 2).

c) Thi tin học

- Thi tin học văn phòng; thực hành trên máy tính.

d) Thi ngoại ngữ

- Thi viết ngoại ngữ Tiếng Anh.

V. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển

1. Thời gian thi tuyển: Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, thời gian thi tuyển, danh sách ứng viên trúng tuyển sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử tại Website: http://cea.vnu.edu.vnhttp://tuyendung.vnu.edu.vn/

2. Địa điểm thi tuyển: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.

3. Lệ phí đăng ký thi tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn