KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG

STT

Tên Cơ sở giáo dục

Kết quả đánh giá chất lượng

Giấy chứng nhận

Thời hạn nộp BC giữa kỳ

Tình trạng nộp BC giữa kỳ

Thời hạn hết hạn GCN KDCLGD

Năm 2017

 

 

 

 

 

1

Trường CĐ Sư phạm Trung ương

21/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

07/3/2020

Đã nộp

 07/9/2022

Năm 2018

 

 

 

 

2

Trường CĐ Sư phạm Nam Định

25/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

30/12/2020

Đã nộp

 30/6/2023

Năm 2020

 

 

 

 

3

Trường CĐ Sư phạm Hòa Bình

41/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

20/02/2023

Đã nộp 

 20/8/2025

Năm 2023

 

 

 

 

 

4

Trường CĐ Sư phạm Trung ương

53/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây 19/12/2025 19/6/2028

» Gửi ý kiến của Bạn và vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây

 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn