Văn bản tham chiếu trong KĐCLGD

Link truy cập: https://drive.google.com/file/d/1GnfVVeb2dIvZ5UIK-OnGi9th1OygwT_a/view?usp=sharing

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn