Cơ cấu tổ chức


 
Chi bộ Trung tâm
 
Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 360-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng Ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

 
 
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: tahien@vnu.edu.vn

 

 
PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Phó Bí thư Chi bộ

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: dinhvantoan@vnu.edu.vn

  
 
Ban Giám đốc

 

 
 
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: tahien@vnu.edu.vn

 

 
PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: dinhvantoan@vnu.edu.vn

Cố vấn

 

 

 
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Cố vấn Hội đồng KĐCLGD

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: nguyenquythanh@vnu.edu.vn

 Kiểm định viên làm việc toàn thời gian

 

 

 
GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Điện thoại: (+84) 24.37954666

Thẻ KĐV: 2014.0.005

 

 

 PGS.TS. Bùi Duy Cam
 
 Điện thoại: (+84) 24.37954666
 
 Thẻ KĐV: 2017.01.244
 

 

 

 GS.TS. Hoàng Bá Thịnh
 
 Điện thoại: (+84) 24.37954666
 
 Thẻ KĐV: 2017.01.322
 

 

 

 TS. Nguyễn Hải Thập
 
 Điện thoại: (+84) 24.37954666
 
Số chứng chỉ: KĐV-VNU1046

 

 

 TS. Hoàng Thị Xuân Hoa

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 Thẻ KĐV: 2014.1.025

 

 
TS. Vũ Viết Bình

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.144
 
TS. Tô Thị Thu Hương

 Điện thoại: (+84) 90.3292861

 
 Thẻ KĐV: 2015.01.106
 
TS. Nguyễn Thị Thu Hương

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2014.1.030
 
PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2014.02.072
 
TS. Trần Thúy Anh

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2015.01.095
 
GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Số chứng chỉ: KĐV-VNU0658
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.231
 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Số chứng chỉ: KĐV-VNU0339
 
 
GS.TS. Trần Văn Chứ

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Số chứng chỉ: K01.007/KĐV-CEATL
 
 
GS.TS. Trần Trung

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.229
 
 
TS. Tạ Thị Thu Hiền

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2023.1.031
 
 
PGS.TS. Đinh Văn Toàn

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
 Thẻ KĐV: 2016.01.224
 
TS. Trần Hữu Lượng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2017.01.290
 
 
 
TS. Đặng Thị Thanh Thủy

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2023.1.131
 
 
 
ThS. Bùi Thị Thu Thủy

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2023.1.127
 
 
 
ThS. Phùng Văn Trường

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2023.1.146
 
 
 
ThS. Vũ Thị Mai Anh

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2014.1.011
 
 
 
ThS. Trịnh Thị Nhung

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 
Thẻ KĐV: 2023.1.081
 
 

Phòng Hành chính - Tổ chức

 
 

 

ThS. Phùng Văn Trường, Phó Trưởng phòng Phụ trách

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: truongpv@vnu.edu.vn

 
ThS. Đỗ Thị Hoài Phương, Kế toán trưởng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: phuongdth@vnu.edu.vn
 
 
ThS. Phạm Vũ Minh Anh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: anhpvm@vnu.edu.vn
 
 
CN. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: honghanhnt@vnu.edu.vn
 
 
CN. Chu Anh Phương, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: phuongca@vnu.edu.vn
 
 
CN. Trần Thị Ngọc Chi, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: ngocchitran410@gmail.com
 
Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục

 

ThS. Bùi Thị Thu Thuỷ, Phó Trưởng phòng Phụ trách

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: buithuthuy@vnu.edu.vn

 
 
ThS. Vũ Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: maianhvt@vnu.edu.vn
 
ThS. Trịnh Thị Nhung, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: nhungtt@vnu.edu.vn
 
ThS. Nguyễn Hoà Huy, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: huynguyen@vnu.edu.vn
 
ThS. Vũ Minh Phương, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: phuongvm01@vnu.edu.vn
 
ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: nguyenthikimanh@vnu.edu.vn
 
ThS. Thành Anh Minh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: minhat@vnu.edu.vn
 

Phòng Hợp tác - Phát triển

 

TS. Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: thluong@vnu.edu.vn

 

 

TS. Đặng Thị Thanh Thủy, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: thuydang@vnu.edu.vn
 
ThS. Trần Mai Anh, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: tmanh@vnu.edu.vn
 
CN. Vũ Minh Hiếu, Chuyên viên

 Điện thoại: (+84) 24.37954666

 E-Mail: vmhieu0985@gmail.com
 
 

 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn