Tập huấn đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) nhằm hỗ trợ lãnh đạo CSGD, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) để triển khai có hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cải tiến chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng.

Mục tiêu của khoá tập huấn là nhằm nâng cao năng lực cho lãnh đạo CSGD, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục về Quản trị đại học; đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về chức năng, … đồng thời chia sẻ các thực hành tốt trong quản trị đại học, đảm bảo chất lượng CSGD; kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng CSGD là bước khởi đầu, chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo của quy trình kiểm định chất lượng CSGD. Chương trình tập huấn sẽ hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cơ bản để triển khai có hiệu quả hoạt động tự đánh giá cũng như xây dựng các giải pháp có tính hệ thống nhằm cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động của CSGD.

Các khóa tập huấn, bồi dưỡng đang được triển khai gồm có:

Chủ đề 1: Nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng CSGD đại học

Chủ đề 2: Nâng cao năng lực xây dựng chiến lược phát triển CSGD đại học

Chủ đề 3. Nâng cao năng lực quản trị và quản lý CSGD đại học

Chủ đề 4: Xây dựng và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong CSGD

Các nội dung tập huấn có thể thay đổi theo yêu cầu cụ thể của CSGD.

Các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức khóa tập huấn, vui lòng liên hệ: ttkdclgd@vnu.edu.vn
 

Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn