Danh sách Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG


 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
 

Stt

Họ và tên

Cơ quan công tác

Mã thẻ/chứng chỉ KĐV

Nhiệm vụ

1

 

PGS. TS. Đinh Văn Toàn

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN

2016.01.224

Chủ tịch

2

 

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Trường Đại học Giáo dục,
ĐHQGHN

2014.0.007

Ủy viên, Cố vấn

3

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN

2014.1.030

Ủy viên, Thư ký

4

 

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN

2017.01.244

Ủy viên

5

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

2017.01.256

Ủy viên

6

 

TS. Phan Minh Đức

Đại học Đà Nẵng

2017.01.254

Ủy viên

7

 

ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Tập đoàn Alphanam

KĐV-VNU0170

Ủy viên

8

 

GS.TSKH. Bành Tiến Long

ĐH Bách khoa
Hà Nội

2014.0.004

Ủy viên

9

 

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Đại học Quốc gia Hà Nội

2014.0.005

Ủy viên

10

 

GS.TS. Phạm Hồng Quang

Đại học Thái Nguyên

KĐV-VNU0902

Ủy viên

11

 

Thiếu tướng, PGS.TS. Đỗ Anh Tuấn

Cục Đào tạo,
Bộ Công an

KDV-VNU1298

Ủy viên

12

 


GS.TS. Phạm Thành Huy

Trường Đại học Phenikaa

KĐV-VNU1261

Ủy viên

13

 

TS. Nguyễn Minh Lợi

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế

 

2015.01.116

Ủy viên

14

 

PGS.TS. Lê Anh Phương

Đại học Huế

2016.01.197

Ủy viên

15

 

Thiếu tướng, TS. Phạm Đức Tú

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu

KĐV-VNU0717

Ủy viên

 Danh sách gồm 15 người./.
 
  
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn