Thông báo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên Khoá 40 (Đợt 1 năm 2023)
 
 
 
1. Thông tin chi tiết về chương trình bồi dưỡng xem tại đây
2. Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên Khóa 40, xem tại đây
3. Các biểu mẫu đăng ký, xem tại đây
4. Dự kiến lịch học chi tiết, xem tại đây
 
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn