Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
 
 
 
 
Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:
(Chi tiết file đính kèm)
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn