KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
STTTên Cơ sở giáo dụcKết quả đánh giá chất lượngGiấy chứng nhậnThời hạn nộp BC giữa kỳTình trạng nộp BC giữa kỳ
Thời hạn hết hạn GCN KDCLGD 
 Năm 2016
     
1Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng01/NQ-HĐKĐCLXem tại đây21/09/2018Đã nộp23/3/2021
2Trường ĐH Giao thông Vận tải02/NQ-HĐKĐCLXem tại đây21/09/2018Đã nộp23/3/2021
3Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng03/NQ-HĐKĐCLXem tại đây14/04/2019Đã nộp14/10/2021
4Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng04/NQ-HĐKĐCLXem tại đây14/04/2019Đã nộp14/10/2021
5Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng05/NQ-HĐKĐCLXem tại đây14/04/2019Đã nộp14/10/2021
6Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM06/NQ-HĐKĐCLXem tại đây14/04/2019Đã nộp14/10/2021
 Năm 2017
     
7Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM01/NQ-HĐKĐCLXem tại đây27/09/2019Đã nộp27/3/2022
8Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế02/NQ-HĐKĐCLXem tại đây24/09/2019Đã nộp24/3/2022
9Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM03/NQ-HĐKĐCLXem tại đây12/10/2019Đã nộp12/4/2022
10Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM04/NQ-HĐKĐCLXem tại đây10/10/2019Đã nộp10/4/2022
11Trường ĐH Ngoại thương05/NQ-HĐKĐCLXem tại đây06/10/2019Đã nộp07/4/2022
12Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM06/NQ-HĐKĐCLXem tại đây02/10/2019Đã nộp03/4/2022
13Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế07/NQ-HĐKĐCLXem tại đây25/09/2019Đã nộp27/3/2022
14Trường ĐH Sài Gòn08/NQ-HĐKĐCLXem tại đây29/03/2018Đã nộp29/3/2022
15Trường ĐH Kinh tế Quốc dân14/NQ-HĐKĐCLXem tại đây08/03/2020 08/9/2022
16Trường Đại học Vinh15/NQ-HĐKĐCLXem tại đây06/03/2020Đã nộp06/9/2022
17Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội16/NQ-HĐKĐCLXem tại đây05/03/2020Đã nộp05/9/2022
18Học viện Ngân hàng17/NQ-HĐKĐCLXem tại đây05/03/2020Đã nộp05/9/2022
19Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế18/NQ-HĐKĐCLXem tại đây06/03/2020Đã nộp06/9/2022
20Trường Đại học Hồng Đức19/NQ-HĐKĐCLXem tại đây06/03/2020Đã nộp06/9/2022
21Trường Đại học Đồng Tháp20/NQ-HĐKĐCLXem tại đây08/03/2020Đã nộp08/9/2022
22Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội22/NQ-HĐKĐCLXem tại đây07/03/2020Đã nộp07/9/2022
23Học viện Nông nghiệp Việt Nam23/NQ-HĐKĐCLXem tại đây06/03/2020Đã nộp06/9/2022
24Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên24/NQ-HĐKĐCLXem tại đây05/03/2020Đã nộp05/9/2022
25Trường ĐH Sư phạm Hà Nội25/NQ-HĐKĐCLXem tại đây05/03/2020Đã nộp05/9/2022
26Trường Đại học Y Hà Nội26/NQ-HĐKĐCLXem tại đây29/02/2020Đã nộp31/8/2022
 Năm 2018
     
27Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế01/NQ-HĐKĐCLXem tại đây

30/09/2020

Đã nộp31/3/2023
28Trường ĐH Hàng hải Việt Nam02/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
29Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 203/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
30Trường ĐH Lâm nghiệp04/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
31Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế05/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
32Trường ĐH Mỏ - Địa chất06/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020 31/3/2023
33

Trường ĐH Luật Hà Nội

07/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020 31/3/2023
34Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế08/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
35Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên09/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
36Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội10/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
37Trường ĐH Dược Hà Nội11/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
38Trường ĐH Hòa Bình12/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
39Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh13/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
40Trường ĐH Tây Đô14/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
41Trường ĐH Mở Hà Nội15/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp31/3/2023
42Trường ĐH Thương mại16/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/09/2020Đã nộp 31/3/2023
43Trường Đại học Lao động - Xã hội17/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020Đã nộp 30/6/2023
44Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai18/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020Đã nộp30/6/2023
45Học viện Quản lý giáo dục19/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020Đã nộp30/6/2023
46Trường Đại học Điện lực20/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020Đã nộp30/6/2023
47Trường Đại học Thăng Long21/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020Đã nộp30/6/2023
48Trường Đại học Hà Tĩnh22/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020Đã nộp30/6/2023
49Trường Đại học Công đoàn23/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020 Đã nộp30/6/2023
50Trường Đại học Luật, Đại học Huế24/NQ-HĐKĐCLXem tại đây30/12/2020 Đã nộp30/6/2023
 Năm 2019
     
51Trường Đại học Thủy lợi01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

20/09/2021Đã nộp20/3/2024
52Trường ĐH Phan Thiết33/NQ-HĐKĐCLXem tại đây27/03/2022 Đã nộp27/9/2024
 Năm 2020
     
53Trường ĐH Nội vụ Hà Nội39/NQ-HĐKĐCLXem tại đây12/09/2022 12/3/2025
54Học viện Ngoại giao40/NQ-HĐKĐCLXem tại đây12/09/2022 12/3/2025
55Trường ĐH Phenikaa42/NQ-HĐKĐCLXem tại đây31/01/2023 31/7/2025
56Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội43/NQ-HĐKĐCLXem tại đây06/02/2023 06/8/2025
 Năm 2021
     
57Trường ĐH Thành Đô35/NQ-HĐKĐCLXem tại đây 25/02/2024 25/8/2026
 Năm 2022
     
58
Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh
39/NQ-HĐKĐCL
 Xem tại đây   
59Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (KĐCL chu kỳ 2)40/NQ-HĐKĐCLXem tại đây
   
60Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (KĐCL chu kỳ 2)41/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây   
 61Trường Đại học Giao thông Vận tải (KĐCL chu kỳ 2)70/NQ-HĐKĐCL
 Xem tại đây   
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn