Thông báo đào tạo kiểm định viên


KhóaThông báo mở lớpNgày thángThời gian đào tạoTải thông báo
42806/KĐCL-HTPT
28/8/2023
Từ 06/10/2023
Tại đây 
41428/KĐCL-HTPT
17/5/2023
Từ 07/6/2023
Tại đây 
14948/TB-ĐBCL31/12/201303/03 - 15/04/2014 
21015/ĐHQGHN-KĐCL31/03/201407/04 - 08/05/2014Tại đây
319/KĐCL16/04/201426/04 - 16/05/2014Tại đây
424/KĐCL24/05/201402/06 - 25/06/2014Tại đây
537/KĐCL04/09/201430/09 - 20/10/2014Tại đây
649/KĐCL14/11/201408/12 - 31/12/2014Tại đây
703/KĐCL13/01/201519/01 - 08/02/2015Tại đây
833/KĐCL24/03/201509/04 - 04/05/2015Tại đây
968/KĐCL31/08/201506/09 - 30/09/2015Tại đây
10101/KĐCL07/12/201514/01 - 16/02/2016Tại đây
1156/KĐCL21/04/201607/05 - 03/06/2016Tại đây
1263/KĐCL28/04/201604/06 - 30/06/2016Tại đây
1375/KĐCL20/06/201601/07 - 04/08/2016Tại đây
14102/KĐCL19/07/201605/08 - 01/09/2016Tại đây
15197/KĐCL25/10/201628/12/2016 - 26/01/2017Tại đây
1673/KĐCL23/03/201713/04-12/05/2017Tại đây
17157/KĐCL12/05/201701/07 - 26/07/2017Tại đây
18283/KĐCL27/07/201715/08 - 05/09/2017Tại đây
19289/KĐCL02/08/201716/09 - 07/10/2017Tại đây
2058/KĐCL09/02/201822/03 - 19/04/2018Tại đây
21187/KĐCL09/05/201807/06 - 04/07/2018Tại đây
22214/KĐCL19/06/201809/07 - 02/08/2018Tại đây
23238/KĐCL17/07/201806/08 - /09/2018Tại đây
24270/KĐCL23/08/201829/09 - 26/10/2018Tại đây
25268/KĐCL22/08/201808/10 - 04/11/2018Tại đây
2649/KĐCL 19/02/201929/03 - 26/04/2019Tại đây
27170/KĐCL26/04/201907/06 - 05/07/2019Tại đây
28271/KĐCL25/07/201914/09 - 11/10/2019Tại đây
29293/KĐCL06/08/201907/10 - 05/11/2019Tại đây
30218/KĐCL16/09/202017/10 - 15/11/2020Tại đây
31218/KĐCL16/09/202021/11 - 20/12/2020Tại đây
32
11/KĐCL
79/KĐCL (điều chỉnh thời gian)
05/01/2021
02/3/2021
27/3 - 25/4/2021
 33  453/KĐC-HCTC30/9/202109/10 - 06/11/2021 Tại đây 
34477/KĐCL-HCTC 11/10/2021 20/11 - 19/12/2021 Tại đây
35
726/KĐCL-HTPT
15/12/2021
27/12/2021 - 24/01/2022
Tại đây 
3681/KĐCL-HTPT
16/02/2022
19/3 - 17/4/2022
Tại đây
37168/KĐCL-HTPT
23/3/2022
16/4 - 15/5/2022
Tại đây
38 571/KĐCL-HTPT29/7/2022
13/8 - 09/9/2022
Tại đây 
39
677/KĐCL-HTPT
31/8/2022
 22/10 - 20/11/2022
Tại đây 
 40224/KĐCL-HTPT
 10/3/2023 Từ 08/4/2023
Tại đây
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn