Thông báo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên Khoá 41 (Đợt 2 năm 2023)
Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN được thành lập từ tháng 9/2013, được ĐHQGHN giao làm đầu mối tổ chức các khóa đào tạo KĐV KĐCLGD từ năm 2014. Qua 40 khóa đào tạo KĐV, Trung tâm đã thiết lập được hệ thống đào tạo kiểm định viên (KĐV) với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; có đầy đủ chương trình, học liệu, tài liệu; có hệ thống đào tạo trực tuyến LMS, cơ sở vật chất và nguồn lực để triển khai các hoạt động bồi dưỡng. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV được xây dựng theo Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV đầu tiên vào tháng 4/2023.
 
Chương trình được thiết kế nhằm bồi dưỡng người học có các kiến thức và thực hành về bảo đảm và KĐCLGD trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động học tập, kiến tập, thực tập. Người học được cung cấp các kiến thức về chính sách bảo đảm và KĐCLGD, quản trị đại học, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo (CTĐT), các tiêu chuẩn và quy trình bảo đảm và kiểm định chất lượng CTĐT và cơ sở giáo dục (CSGD) của Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác. Ngoài ra, người học còn được bồi dưỡng các kỹ năng của KĐV thông qua các bài tập thực hành, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế và thực tập chuyên môn về bảo đảm và KĐCLGD.
 
Chương trình bao gồm 04 học phần (10 tín chỉ) và chuyên đề bổ trợ, được tổ chức học tập theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ngoài 14 chuyên đề chính các chuyên đề được thiết kế đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV theo Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT, chương trình còn có các chuyên đề bổ trợ với các nội dung liên quan đến đối sánh, xếp hạng đại học, sở hữu trí tuệ, quản lý tài chính theo yêu cầu KĐCLGD, v.v để người học lựa chọn.
 
Thực hiện kế hoạch năm 2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ KĐV giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa 41 (đợt 2 năm 2023). Thông tin về khoá bồi dưỡng chi tiết đính kèm theo các đường link dưới đây:
 
1. Thông tin chi tiết về chương trình bồi dưỡng xem tại đây
2. Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm định viên Khóa 41xem tại đây
3. Các biểu mẫu đăng ký, xem tại đây
4. Dự kiến lịch học chi tiết, xem tại đây.
Bài viết khác:
 
 
    Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà HT2, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Tel: 024 37954666 - Fax: 024 3795 4488
Email: ttkdclgd@vnu.edu.vn - Website: Cea.vnu.edu.vn